عنوان کامل پایان نامه :

 مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با منطق فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در محیط مکانمند

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • آیا تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه یک شهری بندرعباس کافی می باشد؟
  • آیا ایستگاه‌های آتش‌نشانی موجود در منطقه یک شهری بندرعباس، طبق استانداردهای شهری صورت گرفته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با منطق فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در محیط مکانمند

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1. عملگر فازی AND

این عملگر اشتراک مجموعه‌هاست. بدین‌صورت که حداقل درجه عضویت اعضا را استخراج می کند یعنی در بین کلیه لایه‌های اطلاعاتی حداقل ارزش (وزن) هر پیکسل را استخراج کرده و در نقشه نهایی مقصود می کند.

این عملگر از تابع مینیمم در همپوشانی بهره گیری می کند و معادل اشتراک (Intersect) تعریف می گردد.

در پارامترهای مستقل و در مواردی که دو یا چند قسمت از شواهد لازم برای اثبات فرضیه بایستی باهم وجود داشته باشند، بهره گیری از عملگر ” AND” مناسب می باشد.

از عملگر فازی AND یا به تعبیری ضرب فازی جهت اولویت‌بندی مکان‌های مناسب ایستگاه آتش‌نشانی بهره گیری گردید (شکل 4- 19). همان‌گونه که در نقشه خروجی حاصل از این عملگر مشخص می باشد، محدوده‌های سبزرنگ که ارزشی نزدیک به یک دارند به‌عنوان محدوده‌های اولویت‌دار شناخته شدند. ایستگاه‌های موجود نیز در این محدوده جانمایی شده می باشد. قسمت‌هایی از شمال شرقی منطقه (شهرک توحید) که در خارج از عملکرد ایستگاه‌هاست جزئی از این مناطق با اولویت می‌باشد.

شکل 4-19- نقشه عملگر ضرب فازی

 

1-1-2. عملگر فازی گاما

این عملگر از حاصل‌ضرب عملگرهای ضرب و جمع فازی به‌صورت ارتباط (5) تعریف می گردد.

m Combination = (Fuzzy Algebric Sum)Y * (Fuzzy Algebric Product )1-Y

در ارتباط (5)Y عددی بین صفر تا یک می‌باشد. انتخاب صحیح و آگاهانه Y بین صفر و یک، مقادیری را در خروجی به وجود می­آورد که نشان‌دهنده سازگاری قابل‌انعطاف میان گرایش‌های کاهشی ضرب فازی و گرایش‌های افزایش جمع فازی می­باشد.

نقشه خروجی عملگر فازی گاما (شکل 4-20) نتایج مشابه عملگر فازی AND را ارائه می‌دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • آیا تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه یک شهری بندرعباس کافی می باشد؟
  • آیا ایستگاه‌های آتش‌نشانی موجود در منطقه یک شهری بندرعباس، طبق استانداردهای شهری صورت گرفته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه