تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار جنسی و سنی جمعیت

در سال 1390کل جمعیت ساکن در بخش مرکزی 34788 نفر بوده می باشد که از این تعداد 17251 نفر مرد و   17537نفر زن بوده‌اند. جدول شماره (13-3) و نمودار شماره (5-3) توزیع گروه های سنی مختلف را به تفکیک سن و جنس نشان می‌دهند:

جدول شماره 13-3: گروه های سنی به تفکیک جنس در بخش مرکزی سال 1390

نسبت جنسی جمع زن مرد گروههای سنی
107 6790 3286 3504 0-4 ساله
102 4766 2355 2411 5-9 ساله
94 3954 2035 1919 10-14 ساله
98 3659 1847 1812 15-19 ساله
89 3413 1803 1610
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

20-24 ساله 91

3055

1596

1459

25-29 ساله 103

2187

1077

1110

30-34 ساله 107

1562

756

806

35-39 ساله 91

1138

596

542

40-44 ساله 85

سایت منبع

862

466

396

45-49 ساله 91

823

430

393

50-54 ساله 98

694

351

343

55-59 ساله 78

658

369

289

60-64 ساله 115

1227

570

657

65 و بیشتر 98

34788

17537

17251

مجموع

 

ماخذ: سرشماری نفوس و مسکن 1390

همان گونه که جدول بالا نشان می‌دهد حدود 63.2 درصد از گرو ه های سنی را افراد 15-64 ساله تشکیل می­دهند و این نشان از بالا بودن جمعیت فعال و جوان در بخش مرکزی می­باشد. تعداد افراد 65 سال و بیشتر نیز در منطقه تنها برابر با 5/3 درصد می­باشد. نکته مهم دیگر برتری نسبی تعداد زنان چه در کل جمعیت و چه در بین افراد 15-64 ساله می‌باشد. این امر می­تواند ساختارهای اقتصادی- اجتماعی منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد که بیش از هر چیز ناشی از مهاجرت مردان به خصوص جوانان و نیروی فعال از مناطق روستایی به بنادر جنوب کشور و کشورهای عربی  می­باشد و پیش روی همان گونه که نسبت جنسی گروه­های سنی نشان می‌دهد در گروه­های سنی کمتر از 14 سال و بیش از 65 سال با بالا بودن نسبت جنسی مردان مواحه هستیم. که ناشی از بازگشت مهاجرین مرد در سنین بالاتر از 65 سال به محل سکونت می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه