تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

جمع­بندی

در فصل اول ضمن طرح و اظهار مسئله و تبیین کلی طریقه و چگونگی انجام پژوهش، کلید واژگان و مفاهیم بنیادی آن تعریف شدند؛ در “پیشینه پژوهش” مهمترین مطالعات و مطالعه­ها (کتاب، مقالات، پایان­نامه­ها و …) پیرامون موضوع پژوهش مطالعه شدند، تا بهره­گیری از یافته­ها و نتایج آنها در پیشبرد اهداف این پژوهش موثر واقع گردد.

در فصل دوم، مبانی نظری(نظریه­ها، مدل­ها و رویکردها) مرتبط با پژوهش به عنوان زمینه­های تئوریک مورد مطالعه قرار گرفتند، که شامل: نظریه­های مکان مرکزی، قطب رشد؛ رویکردهای کارکردهای شهری در توسعه روستایی؛ رویکرد توسعه آگروپلیتن؛ رویکرد مرکز-پیرامون؛ راهبرد شبکه منطقه­ای؛ نظریه سرمایه­داری بهره­بری (نظریه حاکم بر پژوهش) می­باشد. این نظریه توسط هانس بوبک مطرح شده می باشد که در این پژوهش از این نظریه برای شناخت روابط و مناسبات اقتصادی شهر مهرستان و حوزه پیرامونی روستایی بهره گیری شده می باشد.

در فصل سوم بستر محیطی-اکولوژیک،اجتماعی-اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفت که ویژگی­های محدوده مورد مطالعه در زیر اظهار شده می باشد:

بخش مرکزی شهرستان مهرستان  با جمعیتی بالغ بر 44900 نفر در سال 1390 و شامل دهستانهای بیرک و زابلی در شمال شهرستان مهرستان واقع شده می باشد و دارای  وسعتی برابر 3900 کیلومتر مربع می­باشد.

از لحاظ توپوگرافیکی بیشتر سکونتگاههای روستایی بین ارتفاع 1300 تا 1600 متر از سطح دریا قرار گرفته­اند که دلیل آن دسترسی بهتر به منابع آب و خاک می باشد.

اقلیم محدوده مورد مطالعه از نوع خشک می­باشد به طوری که میانگین بارش در منطقه مورد مطالعه 3/107 میلی متر و میانگین دمای سالانه 22 درجه سانتیگراد می باشد. پس دو ویژگی اقلیمی محدوده دمای بالا و بارش ناچیز می باشد که در ابعاد کالبدی-فضایی، اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی را تحت تاثیر قرار داده می باشد.

به دلیل قرارگیری محدوده مورد مطالعه در پهنه اقلیمی خشک، بیشتر منابع آب مورد بهره گیری سکونتگاههای روستایی منابع آب زیرزمینی شامل 256 رشته قنات، 250 حلقه چاه و چاهک و 200 دهنه چشمه می­باشد. رودخانه­های فصلی ماشکید، هنزامان، دوست آباد، کوشان، دازن و سورچکی نیز در محدوده جریان دارند اما زیرا بیشتر بارش در فصل سرد انجام می­گردد و آب آنها جمع­آوری نمی­گردد چندان به منابع آب روستاییان کمکی نمی­کند. افزایش حفر چاه های غیرمجاز طی سالهای گذشته و عدم نظارت بر برداشت آب از سفره ها، پراکندگی بارش از نظر زمان و مکان و بالا بودن تبخیر سطحی، خشکسالی های متوالی واستفاده از روشهای کاملا سنتی درآبیاری مزارع و  باغات از مهمترین معضلات منابع آبی محدوده مورد مطالعه می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه