عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

در فصل چهارم ، که در واقع کوششی می باشد در جهت فهم درستی یا نادرستی فرضیه­ها، به تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده پیرامون روابط اقتصادی شهر مهرستان و حوزه پیرامونی روستایی پرداخته شده می باشد که شامل محدودیت زیر می­باشد:

– پایین بودن مساحت زمین­های زراعی و باغی ناشی از مسئله ارث و بهره­دهی پایین زمین­های کشاورزی؛

– وجود الگوی کشت و زرع سنتی با سطح تولیدی اندک؛

– عدم سرمایه­گذاری در بخش­های توسعه­ای روستا و بکارگیری سرمایه در فعالیت­های غیرمولد شهری توسط مالکان و روستاییان مثل خرید زمین؛

– نیاز شدید روستاییان به پول و عدم گرفتن وام و تسهیلات به دلیل معضلات شرعی؛

– عدم وجود شبکه جمع­آوری محصولات زراعی، باغی و دامی؛

– نظام مبادله مبتنی بر واسطه­گری؛

– عدم همکاری نهادهای پشتیبان تولید مانند شرکت­های تعاون برای خرید محصولات کشاورزی؛

– کمبود نیروی کار جوان فعال در بخش کشاورزی و کهنسالی کشاورزان و ناتوانی در جمع­آوری محصولات کشاورزی؛

– عدم دسترسی به وسایل حمل و نقل به ویژه باربری و  وجود راههای ناهموار خاکی و مالرو به ویژه در دهستان بیرک؛

– عدم تناسب بین نوع و اندازه خدمات موجود با سطوح و جایگاه سلسله مراتبی سکونتگاهها و در نتیجه پایین بودن عملکرد خدماتی به حوزه­های تحت نفوذ؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– عدم تعادل پراکنش فضایی مکان­های مرکزی، روستاهای مرکزی و روستاهای بزرگ به عنوان عرصه­های مطلوب خدماتی در سطح محدوده مورد مطالعه.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد