عنوان کامل پایان نامه :

 مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با منطق فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در محیط مکانمند

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1. تولید نقشه‌های معیار

با تعیین مجموعه‌ای از معیارها برای ارزیابی گزینه‌های تصمیم‌گیری هر معیار با بهره گیری از توابع موجود در سامانه اطلاعات جغرافیایی به‌صورت یک نقشه معیار درمی‌آید و سپس در پایگاه داده آن ذخیره می گردد.

یک نقشه معیار بیانگر توزیع مکانی از صفتی می باشد که بر پایه آن صفت درجه دست‌یابی به اهداف ملازم با آن اندازه‌گیری می گردد. بر همین اساس نقشه‌های معیار در دو نوع، با عنوان نقشه‌های عامل (معیار ارزیابی) و نقشه‌های مربوط به محدودیت مطرح می شوند.

در ارزیابی چندمعیار مکانی برای دست‌یابی به یک هدف معین بایستی سنجه‌ها یا شاخص‌هایی را تعریف و معین نمود که بر مبنای آن‌ها بتوان به هدف معین دست‌پیدا نمود. این سنجه‌ها یا شاخص را معیار ارزیابی می‌نامند.

1-1-2.  استاندارد‌سازی نقشه‌های معیار

نقشه‌های معیار را می‌توان در انطباق با مقیاس‌های اندازه‌گیری تحت عنوان نقشه‌های معیار کیفی و کمّی طبقه‌بندی نمود. ازآنجایی‌که هر نقشه معیار یا هر صفت دارای محدوده و مقیاس‌های اندازه‌گیری متفاوتی می باشد، برای تحلیل و ارزیابی چندمعیاری مکانی بایستی مقیاس اندازه‌گیری آن‌ها را همخوان و متناسب باهم نمود. برای همسان‌سازی مقیاس‌های اندازه‌گیری و تبدیل آن‌ها به واحدهای قابل‌مقایسه از فرایند استاندارد‌سازی معیارها بهره گیری می گردد.

سه رویکرد اصلی برای استانداردسازی نقشه‌های معیار هست:

1) روش‌های قطعی مانند روش خطی

2) روش احتمالی

3) روش فازی

1-1-3. گزینه‌ها

گزینه‌ها یا انتخاب‌ها در کانون تصمیم‌گیری قرار دارند زیرا اگر این طور نباشد بیش از یک‌راه برای اقدام وجود نداشته و هیچ گزینشی به اقدام نمی‌آید. گزینه‌های تصمیم‌گیری شامل مسیرهای پیشنهادی از اقداماتی می باشد که تصمیم گیر بایستی از میان آن‌ها یکی را انتخاب کند.

هر گزینه تصمیم‌گیری مکانی در حداقل حالت خود شامل دو مولفه پایه می باشد:

1) اقدام (چه) کاری بایستی انجام داد؟

2) مکان (کجا بایستی انجام گردد؟)

هر گزینه بر اساس متغیر (صفات) سنجیده می گردد. یک متغیر یک کمّیت قابل‌اندازه‌گیری می باشد که در هر مقطع دارای یک ارزش معین می باشد. اگر یک متغیر توسط تصمیم گیر قابل‌کنترل باشد آن را متغیر تصمیم می‌گویند. متغیرهای تصمیم بر اساس وضعیت مسئله در قالب‌های تعیینی، تصادفی (احتمال) و زبانی مطرح می شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه یک شهری بندرعباس کافی می باشد؟
  • آیا ایستگاه‌های آتش‌نشانی موجود در منطقه یک شهری بندرعباس، طبق استانداردهای شهری صورت گرفته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه