مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با منطق فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در محیط مکانمند

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1. معرفی منطقه مورد مطالعه

شهر بندرعباس، مرکز استان هرمزگان و در جنوب ایران می باشد که در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس قرار دارد. شهر بندرعباس از شمال به ارتفاعات و کوه‌ها و از جنوب به دریا منتهی می گردد؛ پس موضوع شیب عمومی شهر در راستای شمال به جنوب می‌باشد. این پهنه در دو سمت شمال و جنوب به ارتفاعات پولادی و ساحل دریا محدود می گردد که این مورد مهم‌ترین عامل شکل‌گیری شهر بوده می باشد. ارتفاع متوسط این شهر 10 متر می‌باشد.

منطقه یک شهری بندرعباس در جایگاه جغرافیـــایی بین َ 18 °56 تا َ 22 °56 طول شرقی و َ 08°27 تا َ 15 °27 عرض شمالی واقع‌شده می باشد؛ و در قسمت شرقی شهر بندرعباس قرارگرفته می باشد که از خور شیلات تا منتهی‌الیه شرق شهر (تأسیسات نیروی هوایی و فرودگاه) را شامل می گردد. این منطقه در سال 1390 دارای نُه ناحیه و 11 محله می‌باشد. شکل 3-1 تصویر نقشه جایگاه محدوده منطقه یک شهری بندرعباس را نشان می‌دهد.

1-1-1. کاربری اراضی منطقه یک شهری بندرعباس

جدول زیر انواع کاربری‌های اراضی موجود در محدوده موردمطالعه و نیز مساحت و سرانه هرکدام از کاربری‌ها مربوط به سال 1390 را نشان می­دهد (جدول 3-۱). بر اساس این جدول مشخص می گردد که بیشترین مقدار سرانه شهری در وضع موجود 196/32 مترمربع به کاربری فضای باز و بایر اختصاص‌یافته می باشد و کمترین مقدار سرانه شهری هم با 27/0 مترمربع به کاربری اداری اختصاص‌یافته می باشد. نقشه شماره 3-2 نیز انواع کاربری‌های اراضی منطقه یک را نشان می‌دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  • آیا تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه یک شهری بندرعباس کافی می باشد؟
  • آیا ایستگاه‌های آتش‌نشانی موجود در منطقه یک شهری بندرعباس، طبق استانداردهای شهری صورت گرفته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه