مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با منطق فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در محیط مکانمند

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1. شناخت وضع موجود منطقه ازلحاظ ایستگاه‌های آتش‌نشانی

منطقه یک با جمعیتی حدود 175277 نفر و 92/15 کیلومترمربع مساحت دارای دو ایستگاه‌های آتش‌نشانی می باشد. یکی از ایستگاه‌ها بلوار امام خمینی (ره)- نرسیده به چهارراه نخل ناخدا ـ نبش خیابان داماهی واقع‌شده می باشد؛ که دارای سه دستگاه خودرو اطفایی سنگین و یک دستگاه خودرو اطفایی نیمه سنگین می‌باشد. ایستگاه دوم در ضلع جنوب بلوار امام حسین (ع) انتهای منازل شهرک گاز مستقر می باشد. این ایستگاه دارای دو دستگاه خودرو نیمه سنگین اطفای حریق و یک دستگاه خودرو نجات و امداد سنگین می‌باشد.

1-2. روش پژوهش

بر اساس اهداف پژوهش از داده‌ها و امکانات نرم‌افزاری زیر بهره گیری گردید:

نرم‌افزار:Expert Choice11 با بهره گیری از نظرات کارشناسان به مقایسه زوجی معیارها پرداخته می گردد. در این روش به هر معیار بر اساس درجه اهمیت، عددی بین 1 تا 9 (1: کم‌اهمیت، 9: بااهمیت‌ترین) اختصاص داده می گردد. درنهایت نرخ ناسازگاری و وزن‌ نهایی معیارها به دست می‌آید.

نرم‌افزار ArcGIS10: قسمتی از لایه‌های موردنیاز از طریق رقومی سازی در این نرم‌افزار تهیه می گردد. همچنین لایه‌ها فازی‌سازی می شوند. سپس با تحلیل همپوشانی، کلیه لایه‌های رستری وزن‌دار باهم ضرب شده و نقشه نهایی مکان‌یابی استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی تهیه می گردد.

مراحل انجام پژوهش حاضر را می‌توان در فلوچارت زیر اختصار نمود (شکل 3-3):

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه یک شهری بندرعباس کافی می باشد؟
  • آیا ایستگاه‌های آتش‌نشانی موجود در منطقه یک شهری بندرعباس، طبق استانداردهای شهری صورت گرفته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد