عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

اهلرس در ارتباط با فرآوری و مبادله تولیدات کشاورزی مطرح می­کند یکی از جنبه­های اساسی اقتصاد شهرها بویژه شهرهای کوچک، مبادله تجاری محصولات کشاورزی و تا حدی گردآوری و تبدیل کالایی آنها می باشد( اهلرس، 1380، 228). بر اساس انجام شدن نوع این مبادله، سازوکارهای تمرکز تجارت و فرآوری تولیدات کشاورزی در شهر، روستاییان محصولات باغی و زراعی خود را به مقصود کسب اعتبار مالی برای خرید نسیه کالا یا دریافت پول نقد به صورت پیشخور کردن سود حاصل از محصول، به تجار و دلالان شهری پیش فروش می­کنند. این شیوه که به نظام پیش فروش موسوم می باشد به مقروض ماندن موقتی و یا همیشگی تولیدکنندگان روستاییان به بازاریان شهری می­انجامد(همان). پیامد این ارتباط مبتنی بر رباخواری، وابستگی مناسبات اجتماعی-اقتصادی روستا به شهر می باشد(سعیدی، 1390، 20). در محدود مورد مطالعه با در نظر داشتن یافته­های پژوهش  نیز این نظام پیش فروش در ارتباط با محصولات باغی هست، با این تفاوت که پیش فروش محصولات باغی مبتنی بر رباخواری نیست و همچنین در محدوده مورد مطالعه واسطه­ها با مراجعه به روستا محصول روستاییان را به صورت نارس می­خرند. علت های به وجود آمدن این نظام  پیش فروش نیز نیاز به پول زودتر از فصل برداشت، دسترسی پایین به وسایل حمل و نقل، کهنسالی کشاورزان و عدم قدرت مالی برای جمع­آوری و نگهداری محصول و انتقال آن به شهر برای فروش  می باشد. نکته قابل توجه در ارتباط با تأثیر واسطه­ها و عدم قدرت مالی روستاییان و نتیجتا پیش فروش محصول، وجود موانع شرعی و باورهایی می باشد که مانع از بهره گیری روستاییان از منابع مالی رسمی شده می باشد به طوری که روستاییان ضمن نیاز به پول وامی اخذ نکرده­اند. پس وجود نظام مبادله مبتنی بر واسطه­گری نیز باعث خروج سرمایه از نظام تولیدی روستاست به طوری که واسطه­ها درآمد حاصل از فروش محصولات باغی را در خود روستا سرمایه­گذاری نمی­کنند. با در نظر داشتن اینکه واسطه­ها در خروج سرمایه از نظام تولیدی روستا تاثیر به سزایی دارند، شیوه بهره­برداری سهم­بری که تا حدودی این خروج سرمایه را از نظام تولید روستایی(با در نظر داشتن سهم روستایی از کل محصول) تعدیل می­نمود نیز بی اثر می­کند زیرا که سهمی که به روستایی می­رسد بار دیگر توسط واسطه­ها با قیمت پایین خریداری می­گردد و عواید این سهم نیز در خود روستا سرمایه­گذاری نمی­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه