عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

الف) روابط مالکیت و تصرف در عرصه­های روستایی: به سبب رواج نظام سهم­بری (مزارعه در ایران)، عواید اربابی از محصول در فضای روستایی و انتقال آن به کانونهای شهری، به عنوان محل زندگی بزرگ زمینداران، ویژگی بارز ساختار اجتماعی-اقتصادی سرشت شهرنشینی ایرانی در منطقه شرق اسلامی می باشد(سعیدی، 1390، 19).

ب) بازرگانی و تبدییل کالائی محصولات کشاورزی: یکی از جنبه­های اساسی اقتصاد شهرها، به ویژه شهرهای کوچک، مبادله تجاری محصولات کشاورزی و تا حدی گردآوری و تبدیل کالایی آنهاست. در ارتباط با اهمیت محصولات کشاورزی، شاخص بارز و قابل توجه ریخت شناسی کانونهای شهری، وجود انبارهای کم و بیش بزرگ غلات، بنگاههای خرید و فروش یا محلهای نگهداری و تاسیسات تبدییل کالایی میوه و سایر محصولات کشاورزی (مانند هندوانه، خربزه، خرما، پرتقال)، سراهای معاملاتی پشم و پنبه و مانند آن می باشد. نکته اساسی مربوط ویژگی خاص اقتصادی اینگونه فعالیتها صرفا به حضور و وجود آنها محدود نمی­گردد، بلکه نحوه صورت پذیرفتن این فعالیتهاست که اهمیت دارد. در همین زمینه، تفاوتهای بارز و تعیین کننده نه تنها با شیوه­های تجاری رایج در سایر جوامع ماقبل صنعتی، بلکه به گونه کلی، اختلافی با روابط حاکم بر جوامعی که دارای اقتصادی شدیدا عقلائی هستند نیز به چشم می­خورند. مکانیسمهای این نوع تمرکز تجاری و تصرف تولیدات کشاورزی، به صورت گوناگون، به شکل پیش­فروش غلات و میوه توسط تولید­کننده به تجار و دلالان شهری در برابر دریافت اعتبارات نقدی و جنسی اعمال می­گردد. این شیوه که به نظام پیش فروش موسوم می باشد و قاعدتا به مقروض ماندن موقتی یا همیشگی تولیدکنندگان روستایی به بازاریان شهری می­انجامد، روشی می باشد که از دیرباز در ایران رواج داشته می باشد( اهلرس، 1380، 228). پیامد این ارتباط مبتنی بر “ربا خوری”، مناسبات وابستگی اجتماعی-اقتصادی روستا به شهر می باشد. این مناسبات سرتاسر به سود شهر و ساکنان آن می باشد. این امتیازات بدینسان و مانند به خصوصیات زیر دامن می­زنند:

– تمرکز تجارت و مبادله تولیدات کشاورزی در مراکز شهری کوچک و میانی و از این طریق، رشد و گسترش بنیادهای حیات اقتصاد و جمعیت شهری؛

– تجمیع بهره انباشت شده از طریق نظام پیش فروش در محیط شهری؛

– تقید مضاعف روستائیان به تجار و کسبه شهری که به عنوان قرض دهنده به روستاییان، انتظار دارند آنان کالاهای مورد نیاز را صرفا از آنها خریداری نمایند؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– گسترش مالکیت ارضی زمیندارن شهری و شهرنشینان از طریق گرو گذاشتن زمینهای روستایی یا قبول آن به عنوان تاوان قرض به هنگام ناتوانی روستاییان در بازپرداخت دیون خود(سعیدی، 1390، 20).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه