تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

– شبکه ای متشکل از سکونتگاههای روستایی و شهری مرتبط و به شدت تعاملی می تواند با فراهم ساختن سطح معینی از انباشت و تنوع اقتصادی به عنوان یک کانون بدیل( در مقیاس شبکه) به جای رشد ” نواحی شهری کلانشهری” به مراتب بهتر از یک قطب رشد اقدام کند. کاهش فاصله زمانی بین سکونتگاهها به واسطه شبکه های جدید ارتباطی و حمل و نقل، چنان امکانی را فراهم می آورد که شهرها و روستاهای پراکنده و دور افتاده به یکدیگر پیوند خورده، دامنه موثری از تعامل فراهم آید(سعیدی، 1390، 90). بدین ترتیب، این راهبرد بر مطالعه دقیق جریانهای بین مراکز مختلف تاکید دارد، زیرا ساختار اصلی نظام فضایی شبکه منطقه­ای را جریانها و پیوندهای منبعث از آنها تشکیل می­دهند. روابط متقابل موجود بین مراکز مختلف که در غیاب رویکرد شبکه منطقه­ای، معمولا ناشناخته باقی می­ماند، سازمان فضایی خاصی را پدیدار می­سازد که برای ساماندهی مجدد آن، لازم می باشد ویژگیهای هر جریان یا پیوند به مقصود تقویت پیوندهای مثبت و حذف یا کاهش تاثیر پیوندهای منفی مورد شناسایی قرار گیرد. به علاوه، در قالب این راهبرد، جریانها اهمیتی به مراتب بیش از گرهها (nodes) دارند و در واقع، گرههای شهری و روستایی به صورت یکسان مورد توجه هستند. به سخن دیگر، مدلهای مکانیکی فرایند فضایی توسعه که بیشتر بر گرههای شهری تاکید دارند، در این راهبرد جایگاهی ندارند. راهبرد شبکه منطقه­ای برای دستیابی به چرخه مطلوب توسعه، بر 7 جنبه کلیدی اقتصاد منطقه­ای، به تبیین زیر، تاکید می­ورزد(سعیدی ، 1387، 504):

1- بازاریابی تولیدات :

بازاریابی تولیدات مستلزم تحلیل بازارها و شبکه های بازاری برای تولیدات و خدمات عمده و نیز اقداماتی برای گسترش فروش، بالا بردن ارزش تولیدات محلی و اصلاح نحوه دسترسی به بازارها برای تولیدکنندگان ناحیه ای می باشد.

2- خدمات مربوط به ارایه اطلاعات:

خدمات اطلاعاتی برای اطلاع رسانی به تولیدکنندگان محلی در مورد وضعیت جاری بازارهای دور و ارایه توضیحاتی می باشد که در برنامه ریزی و دسترسی به بازارها مصرف موثرتر باشد.

3- توزیع نهاده ها:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توزیع نهاده ها برای افزایش بازدهی و اصلاح کیفیت تولید، ضروری می باشد. در این ارتباط لازم می باشد اقداماتی در جهت دسترسی آسان تر به عرضه کنندگان و تامین خدمات حمایتی، ترویجی و تکنیکی صورت گیرد.

4- بازاریابی سرمایه:

تامین وام برای کشاورزان، تجار خرد و دارندگان واحدهای کوچک کسب و کار و ایجاد تسهیلاتی به مقصود سهولت تامین اعتبار از طریق بانک های تجاری امری ضروری می باشد.

5- بازاریابی نیروی انسانی:

معمولا بازار کار در فصول مختلف دچار  نوساناتی می گردد که لازم می باشد ضمن شناسایی ویژگی های آن، کمبودهای موجود را جبران نمود.

6- زیرساخت های فیزیکی:

در مورد تامین زیرساخت های فیزیکی مانند برق، مخابرات و مانند آن، لازم می باشد توجه و دقت کافی به اقدام آید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه