مت هنکاک در ITV I’m A Celebrity ‘قاعده شکستن’ در مورد کلمات به Babatunde Aleshe لحظاتی قبل از خروج
این لحظه در «صبح بخیر بریتانیا» مورد بحث قرار گرفت و به نظر می‌رسید که میزبان سوزانا رید را غافلگیر کند


دیدگاهتان را بنویسید