محافظت از خانوارها در برابر قبوض هنگفت 5 میلیارد پوند در ماه برای دولت هزینه خواهد داشت
همانطور که Ofgem سقف قیمت را افزایش می دهد، دولت باید پول بیشتری برای محافظت از خانواده ها اختصاص دهد


دیدگاهتان را بنویسید