پلیس مهمات، مواد مخدر و پول نقد را در یورش کشف می کند و مردی را دستگیر می کند
ماموران صبح امروز سه حمله را انجام دادند


دیدگاهتان را بنویسید