کشف گربه رانندگان در چمدان توسط نیروهای امنیتی فرودگاه
مقامات امنیتی پس از عکسبرداری از چمدان کاملاً شوکه شدند


دیدگاهتان را بنویسید