ITV I’m A Celebrity طرفداران “دلشان را از دست دادند” در حالی که آخرین همکارش رای نداد
برخی بر این باورند که سلبریتی “آماده” برای ترک جنگل استرالیا است


دیدگاهتان را بنویسید